ratownictwo pola walki zgodnie z TCCC, kurs KPP

TCCC

KPP 

kurs Kwalifikowanej Pierwszej Pomocy obejmuje swoim zakresem najważniejsze elementy pierwszej pomocy, które mogą być przydatne w codziennych sytuacjach tj.: umiejętności z zakresu resuscytacji krążeniowo-oddechowej,  tlenoterapii, tamowania krwotoków i opatrywania ran, unieruchamiania złamań, zapobieganie hipotermii,  ewakuacji z miejsca zdarzenia i wstępnej segregacji medycznej. kurs obejmuje również postępowanie przy zdarzeniach jak: zawał, udar, cukrzyca, zatrucie, podtopienie czy zadławienie.

Kurs pierwszej pomocy składa się głównie z ćwiczeń praktycznych, pozorowanych akcji ratunkowych, a zakończony jest egzaminem teoretyczno-praktycznym, po którym otrzymujesz zaświadczenie o uzyskaniu tytułu „Ratownika”.

nr. uprawnień: 907/PP/2020, rejestr instytucji szkoleniowych: RIS 2.22/00126/2021 

========================================

CLS TCCC 

czyli kurs ratownictwa pola walki wprowadzi Państwa w schematy medycyny taktycznej wg.protokołu TCCC, a stosowanej przede wszystkim w służbach mundurowych.

TCCC (Tactical Combat Casualty Care) czyli  opieka przedszpitalnej nad rannym z pola walki, to teoria oraz niezbędna praktyka działania w sytuacji ratowania życia w warunkach ekstremalnych.

w trakcie trzydniowego kursu opracowanego na podstawie wytycznych Amerykańskiego Komitetu Tactical Combat Casualty Care, kursant pozna i przećwiczy wiedzę i umiejętności z zakresu udzielania pomocy rannym, a także samopomocy na polu walki.

nr. uprawnień: 34/ZPWiR/IRPW/2022