szkolenie ogólnowojskowe

Kurs jest dla osób, które chcą przygotować się na ewentualne zagrożenia militarne lub chcą swoje kroki skierować do WOT lub służby zasadniczej. Celem szkolenia jest dostarczenie wiedzy na temat spodziewanych zagrożeń, środków bojowych, zasad przetrwania w warunkach walk w mieście, taktyki działania oraz unikania kontaktu z wrogiem.

Elementem szkolenia będą również sposoby właściwego przygotowania sprzętowego, np. minimalne wyposażenie bojowe czy plecak ucieczkowy. Uczestnicy szkolenia zapoznają się z bronią (kurs można indywidualnie rozszerzyć o moduł strzelecki lub medyczny)