podstawy maskowania w terenie, taktyki zielonej, połączone z bytowaniem na świeżym powietrzu. szczegóły pozostaną nieupublicznione